Projekt Unijny

Tytuł projektu:

Innowacyjna półautomatyczna linia technologiczna do wytwarzania brzeczki słodowej 

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego mikro-browaru przeznaczonego do funkcjonowania na niewielkich powierzchniach gospodarczych.
Wykorzystanie przez Wnioskodawcę rezultatu projektu, tj. jego wdrożenie w działalności operacyjnej firmy, nastąpi poprzez uruchomienie linii produkcyjnej wytwarzającej mikro-browary (na podstawie wyników prac B+R+I zrealizowanych przez jednostkę naukową w projekcie) a następnie sprzedaż przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy produktu projektu (mikro-browaru) użytkownikom końcowym. 

Wprowadzenie na rynek automatyki przemysłowej produktu projektu pozwoli na:

1) zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy;
2) wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na krajowym (oraz następnie europejskim) rynku automatyki przemysłowej;
3) wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na krajowym (oraz następnie europejskim) rynku technologii browarniczych;
4) zwiększenie obrotów oraz dochodów przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Projekt Nr POIR.02.03.02-12-0020/15
„Innowacyjna półautomatyczna linia technologiczna do wytwarzania brzeczki słodowej”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu:                     188 805,00 zł

Kwota dofinansowania z UE :  122 800,00 zł